ليبل خام وودن

ليبل هاي فيلم در ادامه مقايسه با اشکال ديگر ليبل خام داراي مزاياي متعددي میباشند که از گزاره آن ها مي اقتدار به موردها زير اشاره کرد:

 

آنها در ادامه برابر شرايط محيطي مقاومت مي کنند. برچسب هاي فيلم در ادامه برابر آب، روغن، گرما و مواد شيميايي مقاومت دارا هستند و آن ها را به يک خط مش حل عالي براي محيط هاي دشوار تبديل مي کند.

آنها انعطاف پذير هستند. اين ويژگي به برچسب هاي فيلم اذن مي دهد تا با صورت هر گزینه يا محصولي مطابقت داشته باشند.

آنها بادوام هستند. از آنجايي که آن ها مي توانند شرايط نامطلوب را تحمل کنند، برچسب هاي فيلم خط مش حلي بادوام هستند.

تنها عيب ليبل هاي فيلم اين هست که گران خیس از اشکال ديگر برچسب ها (مانند برچسب هاي کاغذي) هستند.

 

چالش‌هاي چاپ برچسب فيلم

هنگام چاپ برچسب هاي فيلم، چندين بحران پيش مي آيد. اين به اين دليل هست که تمامی مواد بسترهاي چاپ ايده آل نيستند. مشخصات چاپ سطح های با عواملي نظیر گیرایی سطحي و ميزان تکثیر قطره آب بر روي آن تعيين مي شود.

 

بر روي سطح های فيلم معالجه نشده، جوهرها به جريان مي‌افتند و چاپ روي مواد صاف و غير متخلخل نظیر پلاستيک را به بحران مي‌کشد. بيشتر پلاستيک هايي که براي توليد برچسب هاي فيلم به کارگیری مي شوند، سطحي غير قطبي (از حیث شيميايي بي اثر) و ضد آب دارا هستند که چسبيدن جوهر روي آن سخت است.

 

به مراد ايجاد نتايج عالی چاپ بر روي ليبل هاي فيلم، برچسب ها بايد در ادامه سمتي که قرار هست روي آن چاپ شوند، از قبل فعالیت آوري شوند. دو فرآيند وجود دارااست که در ادامه فعالیت به تکنيک‌هاي استاندارد تبديل شده‌اند: به کارگیری از روکش دائمي و معالجه مقرون‌به‌صرفه‌تر کرونا. گزینه دوم شامل قرار دادن مرحله فيلم در ادامه معرض تخليه فرکانس بالا هست که نیز گیرایی سطحي ماده را افزايش مي دهد و نیز ويژگي هاي پيوند آن را افزايش مي دهد. چنين فيلم هايي که از قبل فراهم شده اند را مي اقتدار به طور دایم با نوشته مقاوم در ادامه برابر لکه چاپ کرد. با اين حال، با اتلاف انرژي مرحله در ادامه ارتفاع زمان، ظرفيت پيوند مواد نيز کمتر مي‌يابد. با اين حال، خط مش حلي براي اين نقص‌ وجود دارد. براي دستيابي به نتايج بهينه چاپ، انرژي سطحي مواد تيمار شده با کرونا را مي اقتدار فورا قبل از چاپ در ادامه سيستم هاي منحصر تاج مالامال کرد.

 

برچسب هاي فيلم در ادامه در مقابل برچسب هاي کاغذي

برچسب هاي فيلم و برچسب هاي کاغذي از مواد مختلفي ساخته مي شوند. در ادامه نتيجه، هر دو مزايا و معايبي نسبت به يکديگر دارند. اين موردها شامل موردها زير است:

 

برچسب هاي فيلم از فيلم هايي ساخته مي شوند که مقاومت و استمرار بالاتري نسبت به برگه دارند.

از طرف ديگر، برگه چسبندگي جوهر بهتري نسبت به فيلم دارد. با اين حال، معالجه کرونا را مي اقتدار براي بهبود چسبندگي فيلم به کارگیری کرد.

برچسب هاي فيلم گران خیس از برچسب هاي کاغذي هستند.

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.