حکاکی لیزر یا مارکینگ فایبر چیست؟

حکاکی لیزر یا این که مارکینگ فایبر چیست؟
برش لیزر فلزات

برش لیزر فلزات در ادامه تیم شیت لیزر با به کارگیری از نسل چهارم تکنولوژی برش لیزر فلزات به این معنی که لیزر فایبر به جهت برش فلزات شکل میپذیرد.

همین در ادامه حالی هست که قطعات به دست آمده از برش لیزر فلزات بهترین میزان مرغوب بودن ممکن را دارااست و احتمال پیدایش نادرست در ادامه آن ها زیاد اندک است.

تلاش در ادامه حالی که با به کارگیری از آب جت به پرتوی لیزر را ، دقیقاً نظیر آن ، هدایت نمایید فیبر نوری از شیوه تمام داخلی رفلکس مزایای همین فعالیت همین هست که آب هم آشغال ها را از فی مابین می موفقیت و مواد را خنک می کند.

بی آلایش ترین ساختار ایجاد لیزر شامل دو آینه هست که به شکل موازی روبروی نیز قرار گرفته اند به نوع ای که یک نوسان ساز را تشکیل می دهند، با تولید یک محفظه فعال فی مابین آینه که فرایند تابش و بازتابش فی مابین آن دو را تقویت نماید فعالیت لیزش واقعه می افتد. Th​is da ta has be​en c᠎re​ated wi​th t᠎he  help of GSA Con tent Generat᠎or ​DEMO!

از گزاره مزایای دستگاه لیزر نوع ارتقاء بهرهوری و کمتر هزینههای تعمیر و مراقبت میباشد. مزایای برش پلاسما چیست؟ برش لیزری (به انگلیسی: Laser cutting) فناوری هست که در ادامه آن از اشعه لیزر به جهت برش اجسام به کارگیری میشود؛ سهولت در ادامه بهکارگیری، میزان مرغوب بودن و تمیزی (عدم وجود لبههای مازاد در ادامه قسمتهای برش خورده) متاع آخری از مزایای به کارگیری از برش لیزری به جای برشهای مکانیکی و سنتی است.

لیزر در ادامه ضخامتهای ذیل مهم شتاب بالایی بوده اما شتاب آن در ادامه ضخامتهای بالا، معمولاً اندک میشود. بعضا از همین دستگاه ها مهم سری چرخشی میباشند که در ادامه اطراف شی را حکاکی میکنند.

همین دستگاه به CNC مجهز بوده که به جهت در دست گرفتن کار دستگاه با تهیه مسافت تیغهها و تهیه جریان به جهت اشکال ورقها به کارگیری میشود.

در ادامه قبلی برش فلزات فرآیندی سخت بود و وسائلی که به امداد آن ها می توان فلزات را برش داد، محدود بود.

در ادامه قبلی معمولاً از ارههای منحصر و روشهای مکانیکی و سنتی به جهت برش اجسام و قطعات به کارگیری می‌شد اما در ادامه سال های آخر و سپس از بروز تکنولوژی لیزر صنعتگران از دستگاههای برش لیزر cnc به جهت برش اجسام و قطعات به کارگیری کردند که همین رویه نسبت به روشهای مکانیکی مزیتهای قابل توجهی داشت.

در ادامه وهله اول، اشعه لیزر زیاد نخ نما هست و از شیوه سوزاندن و شکستن لینک فی مابین مولکولی قابلیت تجزیه یک نصیب از مثال فعالیت را به ما‌درها میدهد.

حتی % خلوص و شیوهی تجزیه فلزات نیز تا حدودی با یکدیگر مختلف است. فلزاتی مانند آهن معمولی، استیل، برنج، مس و الومینیوم از گزاره متریال هایی هست که می اقتدار آن ها را با به کارگیری از برش فلزات با فایبر گزینه برشکاری قرارداد.

با یک دستگاه لیزر نسبتا قدرتمند می اقتدار در ادامه مسافت یک کیلومتری را با نقطه ای به شعاع حدود 60 میلی متر شفاف کرد که زیاد ریز و متمرکز محسوب می شود.

برش لیزر فلزات اقتدار زیاد بالایی در ادامه برش متریال گوناگون و همینطور اعتنا زیاد دوچندان در ادامه محاسبه و برش نقشههای پیچیده را دارد.

از مهمترین امکان دستگاه های برش لیزر هیبریدی می اقتدار به برشکاری بر بر روی اشکال گوناگون متریال تا عمق ۲ میلی متر اشاره کرد.

قدرت، شتاب و اقتدار میباشند که معین می کنند. وظیفه هد دستگاه لیزر ، تمرکز و تقویت شدت نور به وسیله عدسی فوکوسی هست که در ادامه آن قرار دیتا شده هست .

اشکال فلزات را می توان به امداد برش لیزر فلزات پایین برش قرارداد. طیف وسیعی از صفحه ها فلزی به وسیله بضاعت لیزر به فعالیت رفته در ادامه دستگاه های برش لیزر فلزات قابل پردازش هستند.

پرتو لیزر قبل از بازخورد با برگه فعالیت ، به وسیله 3 آینه به هد دستگاه که بخش انتهایی مسیر حرکت پرتو لیزر هست ساماندهی می گردد.

زمان برش دادن استیل، گرمای پرتو لیزر به میزان به اندازه به جهت آغاز یک فرآیند سوختن و ذوب شدن به اندازه هست و گاز مکمل همین برش ،اکسیژن خالص هست که به نقطه تابش تزریق می شود.

با امداد تکنولوژی برش لیزر فلزات، دیگر نیازی به تولید قالب به جهت برش ندارید؛ همینطور در ادامه برش لیزر فلزات ضایعات زیاد مقداری تولید میشود.

که از اشکال آن می توان به لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر رادیو اکتیو و لیزر جامد اشاره کرد. به کارگیری از دستگاه لیزر به جهت چوب هایی ک دشوار میباشند نظیر چوب گردو، ماهون، افرا عاقبت لطف میدهد.

در ادامه برش با اکسیژن انرژی حاصل از سوختن ماده ملازم با اکسیژن هم به امداد لیزر میآید و عاقبت نسبت به برش نیتروژن قابلیت برش سطح های با قطر فراتر و با شتاب عمده وجود دارااست اما درعوض میزان مرغوب بودن برش نسبت به برش با نیتروژن پایینتر است.

همین دستور منجر گرم شدن و ذوب شدن مقاطع گزینه حیث فلز و در ادامه عاقبت برش میشود. در ادامه برش شعله سوخت اکسیژن از مخلوط اکسیژن و سوختی نظیر استیلن یا این که پروپیلن به کارگیری میگردد تا شعلهای تولید شود که فلز را ذوب کند.

برش لیزری هم یک فرایند برش حرارتی هست که از انرژی لیزر به جهت ذوب فلز به کارگیری میشود. یک پرتو نور تکرنگ و منسجم در ادامه یک تشدید کننده لیزر تولید میگردد و از شیوه یک لنز بر بر روی مواد فلزی متمرکز میشود.

آینه یا این که فیبر نوری معمولا به جهت ساماندهی نور منسجم به لنز دستگاه به کارگیری میشود. در ادامه زمان خرید کردن اشکال دستگاه لیزری می بایست به چه مواقعی اعتنا کرد؟ This conte​nt was creat᠎ed wi th t​he he᠎lp of GS A Content Ge ne rato r DE MO᠎!

چه معیارهایی به جهت تعیین گونه برش فلزات وجود دارد؟ روشهای متفاوتی به جهت انجام برش مکانیکی وجود دارد. چند فرایند به جهت برش فلزات وجود دارد.

دستگاه RT1530H3 به جهت برش لیزری ورقهای فلزی تا قطر 25 میلیمتر با اقتدار 1 کیلووات تا 6 کیلووات بهکار میرود.

دستگاه لیزر نوع RT2060H5 مهم اقتدار 8 تا 20 کیلووات جهت برش استوار صفحه ها فلزی میانگین و ضخیم به کارگیری میشود.

دستگاه لیزر نوع RT1530G3 امکان برش بر روی عمده متریالهای فلزی را دارد؛ فقط می بایست اعتنا داشت که اقتدار دستگاه انتخابی شما می بایست بر شالوده گونه و ضخامت فلزی باشد که به کارگیری میکنید.

1300 میلیمتر هست و در ادامه دو اقتدار 150 و 320 وات است. به جهت برش همین ورق ها اقتدار دستگاه می بایست حدود ۳ کیلو وات باشد.

یکی از از خصوصیت های زیاد عالی به کارگیری از دستگاه CNC همین هست که می اقتدار با امداد آن طرح های زیاد پیچیده و یا این که نقشه هایی طراحی نمود که در ادامه وضعیت دو بعدی هستند.

تعیین اقتدار دستگاه و گازبرش و پارامترهای برش عمدتا بر مبنای کالا قطعه فعالیت و ضخامت آن شکل میپذیرد. برش لیزر فایبر یک رویه برش گرم هست که منجر می شود از پرتوهای لیزر با دانسیته بالا و متمرکز به تیتر مبداء کلیدی گرما به جهت برش قطعه فعالیت ،استفاده شود.

با به کارگیری از برش لیزر فلزات در ادامه صنعت های فلزی و ورق کاری، به طور همزمان با بالا رفتن شتاب انجام عملیات و همینطور بهبود بی بدیل میزان مرغوب بودن ایجاد قطعات، هزینه های ایجاد بصورت تماما محسوس کمتر می یابد.

در ادامه زمان برش فلزات می بایست عامل ها گوناگونی در ادامه نظرگرفته شود؛ اعتنا گزینه نیاز برش، مختصات مادهای که برش بر روی آن انجام میشود، تحلیل شتاب یا این که مکان فلز در ادامه هم اکنون پردازش، از همین عامل ها هستند.

اعتنا و میزان مرغوب بودن حاشیه مواد برش لیزری خوبتر از آن هایی هست که با روشهای سنتی برش دیتا می¬شوند. برش ورق با پلاسما رویه لطف است؛ البته چنانچه میزان مرغوب بودن پارامتر خیلی مهمی به جهت شما نباشد.

ورق های آهنی و ورق های استیل در ادامه کلاس های متعدد متداول ترین فلزات گزینه به کارگیری در ادامه برش لیزر فلزات هستند.

دستگاه برش لیزر و حکاکی بر روی غیر فلزات. در ادامه این سال ها همین رویه در ادامه صنعت هوافضا به جهت برش تیتانیوم به فعالیت گرفته شد و آنگاه لیزرهای CO2 به جهت برش غیر فلزاتی نظیر پارچه، چوب و …

فلزات رنگی (که به برهان گوناگونی رنگی که دارا هستند به همین اسم معروفند ) به فلزاتی گفته می شود که شالوده غیر آهنی دارند.

برش فلزات با لیزر، مهم اعتنا و میزان مرغوب بودن بالایی هست و نسبت به بقیه روشها ترجیح دیتا میشود. همینطور در ادامه برش لیزری، فلزات ضایعات کمتری نسبت به بقیه رویه های برش تولید می شود .

در ادامه برش لیزر فلزات، نور لیزر خروجی یک مبداء پرتوان به محل برش ساماندهی شده و برروی مرحله کوچکی از قطعه فعالیت متمرکز میشود.

اشکال پیشرفته تری از لیزر هم وجود دارا هستند نظیر لیزر میکرو جت (micro jet)و لیزر فیبر که در ادامه گونه میکروجت در ادامه واقع اشعه لیزر به وسیله آب با فشار مقداری ساماندهی می شود.

برش استیل و بقیه فلزات یکی از از دشوار ترین فرآیندهایی هست که بر بر روی فلزات انجام میگردد که به علت ماهیت زیاد دشوار همین گونه متریال و از طرفی ارزش بالایی که دارا هستند تهیدست روشی ظریف و به صرفه و قدرتمند به جهت برش بوده تا از خسارت و خسارت ناشی از خطاهای رجوع و برگشت ناپذیر احتمالی خودداری نموده و برشی ظریف و در دست گرفتن شده و با میزان مرغوب بودن را به ارمغان آورد.

برش حرارتی به برهان شتاب برش فلز، در ادامه بقیه کاربردها به بقیه فرآیندها ترجیح دیتا میشود. به شکل کلی همین دستگاه ها می بایست اقتدار بالا، حمل آسان، لرزش زیاد اندک و مصرف انرژی ذیل داشته باشد.

برش واترجت: در ادامه برش واترجت با به کارگیری از فشار آب فلزات را زیاد ظریف برش می دهند. برش جت گونه دیگری از فرایندهای برش مکانیکی هست که در ادامه آن فشار آب از شیوه نازل با فشار زیاد بالا وارد میشود.

از برش به وسیله لیزر در ادامه مواردی به کارگیری می شود که فلز گزینه حیث ضخامت پایینی داشته باشد. به کارگیری از رویه لیزر در ادامه برش فلزات، مهم اعتنا و میزان مرغوب بودن بالایی است.

در ادامه فی مابین تام روشهای برش فلزات، کدام یک خوبتر است؟ نصیب بدنه که محل قرارگیری میز فعالیت و بخش های مکانیکی دستگاه هست و هد دستگاه موتور سرور و قطعات انتقال همه در ادامه همین نصیب قرار دارند.

شیوهی برش لیزری یکی از از بهترین روشها به جهت برش فلزات است؛ اما چنانچه مشاجره هزینه به جهت شما حیاتی هست و سرمایه متعددی به جهت همین فعالیت ندارید، میتوانید از روشهای دیگر به کارگیری کنید.

برش فلزات با گیوتین، یکی از از روشهای بهینه و سرعت بالا هست که معمولاً به جهت ورقهای فولادی گزینه به کارگیری قرار میگیرد.

زمان خرید کردن دستگاه برش لیزری فلز، می بایست محل فعالیت را محاسبه نمایید و مطمئن گردید که هیچ خطر ایمنی وجود ندارد.

هر کدام از دستگاههای لیزر، دشوار افزار و قابل انعطاف افزار خاص خویش را دارا هستند و اپراتور دستگاه ملزم هست قبل از فعالیت با هر کدام از دستگاههای لیزر نسبت به قابل انعطاف افزار و دشوار افزار آن دستگاه داده ها به اندازه را داشته و دورههای آموزشی دارای ارتباط با آن را طی کند.

بر بر روی یک دستگاه برش لیزری CNC، هد می بایست در ادامه یک مسافت زیاد ظریف نسبت به مرحله فعالیت قرار گیرد.

شتاب و میزان مرغوب بودن برش بسته به فرایند برش مکانیکی گزینه استفاده، زیاد مختلف است. کمپانی نور پایتخت، با دارا بودن تیمی متبحر و فن ای و دستگاه های زیاد پیشرفته ژاپنی توانمند به انجام تمامی گونه عملیات برش لیزری فلزات می باشد.

همین روش، بُرش زیاد تمیز انجام میشود. برش اره با به کارگیری از اره در ادامه حالت افقی یا این که عمودی انجام میشود.

همینطور با به کارگیری از تکنولوژی برش لیزر فلزات شتاب انجام عملیات بالا رفته و همینطور سبب ساز بهبود میزان مرغوب بودن ایجاد قطعات میگردد، و در ادامه غایت هزینههای ایجاد به صورت چشمگیری کمتر مییابند.

در ادامه دستگاه های لیزر co2 ، پرتو لیزر به وسیله قطعه ای به اسم تیوب لیزر ایجاد می گردد. ●نرم افزار در دست گرفتن کننده هوشمند به تنهایی می تواند دستگاه را در دست گرفتن کند.

به جهت انجام برش از دستگاه های قدرتمند خیس به کارگیری می شود. استخراج فلزات از معدن به روشهای خاصی انجام میشود.

صنعت های شاهد سطح های جدیدی از اعتنا میباشند و اتلاف مواد ناپخته به مقدار قابل توجهی کمتر یافته است. ●خطای انسانی به طور قابل توجهی کمتر می یابد.

البته تلاش فوق العاده از خویش نشان می دهند. از همین روش، می توان در ادامه فلزاتی که برق را تقریبا عالی ساماندهی می کنند، به کارگیری کرد.

بیش از همین بارها در ادامه گزینه همین مسئله حرف کردیم که فلزات نقش مهمی در ادامه زندگی ما‌درها دارند. به جهت به دست آوردن داده ها بیشتر، تا انتهای همین مطلب از دانشنامه اصفهان آهن ملازم ما‌درها باشید.

در ادامه ادامه همین مطلب میخواهیم در ادامه گزینه روشهای رایج برش فلزات حرف کنیم. در ادامه ادامه میخواهیم در ادامه گزینه اشکال روشهای برش فلزات حرف کنیم.

کدام از روشهای برش فلزات را می بایست تعیین کرد؟ از فلزات در ادامه تولید اکثری از وسائل ریز و روزانه به کارگیری میشود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.