نه به خشونت، آری به زندگی است – puyablog
خانه / آموزشی / نه به خشونت، آری به زندگی است

نه به خشونت، آری به زندگی استدر ادامه این مطلب آمده است:این روزها در اعتراضات رد خشونت و تخریب اموال عمومی دیده می شود، اعتراضاتی که می توانست سخن ستمدیدگان و محرومان را به گوش نهاد حاکمیت برساند که به نظر رساند، امید آنکه زمامداران امور برای بکار بستن پیام اعترضی مردم جهت بهتر اداره کردن جامعه و سلامت آن همت گمارند.
اما آنچه اینک در ادامه اعتراضات می بینیم متاسفانه ‘نه به زندگی و آری به خشونت است’
حال آنکه در ذات حقوق شهروندی و گفتمان قانون مداری، نه به خشونت و آری به زندگی نهفته است.
از نگاه اجتماعی، نهاد وکالت که بالغ بر ٦٠ هزار نفر وکیل را در گستره خود دارد، می تواند به عنوان حلقه ی ارتباط نهاد حاکمیت و ملت نقش موثری در آگاهی بخشی حقوق شهروندی، راهکار بکارگیری صحیح این حقوق و فراگیر نمودن آن میان جامعه ایفا کند. غفلت از این توانمندی و ناسپاسی از آن بسی زیان بار بوده و هست.
در این مقطع حساس که طمع کاران جهانی چشم به منابع این خاک دوخته اند و سعی دارند کمترین اعتراض مردم در جهت بهتر شدن جامعه را به سود خود جلب نمایند، شایسته است جامعه وکلا بی تفاوت نبوده و نقش فراموش شده وکیل در جامعه قانون مدار را بیش از پیش ایفا نمایند.
بی گمان قانون مداری و مسالمت آمیزی در روح و منش وکلا عجین است و همین ویژگی خاص، موجب نفی هرگونه خشونت توسط این قشر آگاه به حقوق بوده و تاریخ گواه این مدعاست که وکلا در جهان همواره افراد جامعه را به پرهیز از هرگونه خشونت دعوت کرده و می کنند. گاندی و نلسون ماندا نمونه های بارز این ادعا هستند.
بر این بنیان، به نظر وقت آن است که تک تک وکلای ارجمند مواضع قانونمداری و حفظ آرامش را در جامعه گسترش داده و به عنوان حلقه ی ارتباطی ملت و حاکمیت، جانب حق و قانون را همچون گذشته گرفته و از بی تفاوتی نسبت به موضوعاتی که آرامش جامعه و امنیت اجتماعی را خدشه دار می کند دوری گزیده و همه با هم معترضین را دعوت به آرامش و حفظ امنیت جامعه ی خود نماییم.
و اما سخنی با شهروندان عزیز و بعضا معترض به رفتارهای خلاف قانون بعضی از زمامداران امور
بی گمان جامعه ی حقوقی کشور به ویژه وکلای دادگستری به حق باور دارند و به عنوان شهروندی مطالبه گر همواره جویای حق و حقیقت بوده و از طریق شاهراه قانون مدافع ستم دیدگان و محرومان بوده و هستند و تنها راه سلامت جامعه را در قانون مداری و رفتارهای مسالمت آمیز و پرهیز از هر گونه خشونت می داند. بی گمان هیچ یک از شهروندان دلسوز این خاک، خواستار تعرض بیگانگان به سرزمین و فرهنگ غنی ایران عزیز نبوده و نیستند، پس بیایید هرگونه خواسته ی به حق خود را در مسیر قانونی دنبال نماییم چرا که از گذرگاه خشونت جز ویرانی و آوار و مجالی برای سودجویی بیگانان بدست نخواهد آمد و این مثل قدیمی را به یا داشته باشیم آنکه باد می کارد و طوفان درو می کند.
6045انتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.